Gemeente Visit Geraardsbergen

Reuzen

De stad Geraardsbergen heeft drie prachtige reuzen: Reus Goliath, Reuzin Gerarda Ghislaine Agnes Frieda, Reuzenkind Kinneke Baba.

Geschiedenis van de reuzen

De vroegste vermelding van een reus in Geraardsbergen komt voor in de stadsrekening van 1577 - 1578 "... ‘t maecken van den ruese Goliath een nieuw cleet ..." . Dus in 1577 beschikte Geraardsbergen al over een reus die vermoedelijk heel wat ouder moet zijn geweest.

Uit de stadsrekening van 1643 kan afgeleid worden dat in de Ommeganck van dat jaar slechts 1 reus stapte, Goliath dus.

Pas in 1807 wordt voor de eerste keer melding gemaakt van drie reuzen. De gemeenteraad van 30 mei 1807 besliste namelijk: "De structuur en de kledij te hernieuwen van de grootste reus Goliath, van zijn vrouw en van het kind, zijnde oude monumenten van de stad".
De reuzin en Kinneke Baba zijn dus heel wat ouder dan 1807.

De gemeenteraad laat in 1865 - 1866 het reuzengezin grondig aanpakken. Aan de toenmalige beeldhouwer Prosper Speck (1832-1898) werden de restauratiewerken aan de reuzen toegewezen. De koppen, het vlechtwerk, de schouderstukken, diadeem en de kledij werden grondig aangepakt.

Een meer recente herstelling dateert van 1977. Toen kregen de reuzen nieuwe kledij en herstelde een mandenmaker het vlechtwerk.

In 1996 werd de rieten onderbouw en kledij vernieuwd (kledij werd gemaakt door het KTA (nu KA) van Geraardsbergen.

Nadat de reus Goliath en zijn gezellin Gerarda tijdens de autovrije zondag in september 2002 door een hevige windstoot tegen de grond werden geblazen hebben onze stadsdiensten hun hoofden gerestaureerd.

De reuzengilde van Geraardsbergen

In de 19de eeuw werden de reuzen gedragen door de zakdragers. Deze gilde was een gesloten ambacht, dat meer dan tweehonderd jaar heeft bestaan. De zakdragers stonden in voor het laden en lossen van de schepen op de Dender. Elke kandidaat zakdrager moest een proef afleggen om lid te worden van dit ambacht. Dit omvatte het dragen van een heel zware zak, heen en terug, van beneden de Denderstraat tot de Abdijstraat. Het was een ongeschreven wet, dat alleen zakdragers de reuzen mochten dragen.

Eind 19de eeuw nam de politie deze zware taak op de schouders. Nadien stadsarbeiders.

Naderhand werden buitenstaanders ingehuurd, doch bleek deze situatie niet haalbaar omwille van een te hoge uitkoopsom.

De toenmalige schepen van feestelijkheden en toerisme deed beroep op vrijwilligers binnen het stadspersoneel. De nieuwe groep dragers werd een hechte vriendenkring. Uit deze vriendenkring is de Geraardsbergse Reuzengilde ontstaan en werd er een bestuur samengesteld (29 oktober 1988 kwam men voor het eerst samen - stichtingsvergadering).

Dankzij de gilde werd het reuzengezin heropgeknapt en werd er een nieuwe versie van het Reuzenlied gecomponeerd door Marc Godfroid.

Afmetingen

  • Reus Goliath is 4,75 meter groot en weegt 122 kg. Alleen zijn hoofd met zinken helm weegt 25 kg.
  • Reuzin Gerarda Ghislaine Agnes Frieda: is 4,16 meter groot en weegt 98 kg. Ze werd pas in april 1988 gedoopt want zij had voordien nog geen naam.
  • Reuzenkind Kinneke Baba is 2,50 meter groot en weegt 60 kg.

Contact 

reuzengilde@geraardsbergen.be,

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons