Gemeente Visit Geraardsbergen

Moenebroek

Op de Moenebroek, halfweg tussen Ophasselt en Schendelbeke, vind je het Moenebroekreservaat. Het reservaat is twintig hectare groot en is in handen van vzw Natuurpunt.

Beschrijving van het gebied

De kern van het natuurgebied bestaat uit een moerasbos met enkele bronnen en zeer veel kwel of opborrelend grondwater. Allerlei zeldzame soorten vinden er een thuis. Het moerasbos wordt omgeven door een kleinschalig landschap met akkers, hooilanden en weilanden met prachtige meidoornhagen, knotwilgenrijen en poelen. Sommige poelen werden recent door Natuurpunt aangelegd. Ze zorgen niet alleen voor een permanente drinkplaats voor koeien maar zijn ook de voortplantingsplaats van kikkers en salamanders. Langs de hagen en ruigere perceelsranden kunnen de dieren zich verplaatsen en zo de nieuwe poelen bevolken.

De vallei wordt ingesneden door een nog natuurlijk meanderende beek. De droge hoger gelegen graslanden zijn in het verleden lange tijd akkerland geweest en worden buiten het natuurgebied intensief begraasd. Door de bemesting zijn de graslanden soortenarm.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

Het lange pad van 7 km, aangeduid met rode pijlen, is een landschapswandeling en loopt langs landwegen en verharde wegen. Het kortere pad van 2,5 km met blauwe pijlen loopt langs de kern van het natuurgebied door hooilanden. Het wandelpad werd gerealiseerd met steun van de Koning Boudewijnstichting en Lotto.

Tips: 

  • Kom de Galloway-runderen spotten. Deze runderen zijn ingehaald om de malse weiden te begrazen
  • Kom in april-mei of juli-augstus maar kijken naar de vele vlinders

Meer info en kaart

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons