Gemeente Visit Geraardsbergen

Wat is een stadskeure

In 2018 vieren we feest! Precies 950 jaar geleden kreeg Geraardsbergen als eerste Vlaamse stad een stadskeure.

Wat is een stadskeure?

Een keur of keure is een historische term uit de middeleeuwen. Het is een oorkonde of handvest door een landsheer gegeven aan een stad of gewest van zijn bewind, waarbij één of meer bijzondere plaatselijke voorrechten en vrijdommen worden verzekerd.

Wat betekende de stadskeure voor Geraardsbergen?

Als gevolg van de veroveringen door de Vlaamse graven in de 11de eeuw werd Geraardsbergen in 1068 gesticht door graaf Bouwewijn VI. Onze stad werd meteen grenswachter van de zuidoosthoek van het graafschap. De nieuwe stad kreeg zijn bevolking grotendeels door inwijking. Om dat volk te lokken kende de graaf de stad enkele privilegiën toe, die vastgelegd werden in de stadskeure.

Waar hangt de stadskeure? 

Algemeen wordt aanvaard dat de eerste keure van Geraardsbergen mondeling en onder eed werd afgekondigd. Vanaf 1190 heeft graaf Filips van de Elzas die keure schriftelijk bevestigd en met een reeks artikels aangevuld. Daarna hebben zijn opvolgers deze overeenkomst altijd bevestigd en werd elke keer een nieuwe keure geschreven. Enkele van deze perkamenten oorkondes zijn nog bewaard in diverse rijksarchieven in binnen en buitenland. In het Stadhuis op de Markt hangt een kopie van één van de oorkondes. 

Meer info: Erfgoedambtenaar Jan Coppens, 054 43 72 86, jan.coppens@geraardsbergen.be

Deel deze pagina

Dienst Toerisme

Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 72 89 toerisme@geraardsbergen.be

Vandaag

open 10.00-17.00 uur

Morgen

open 10.00-17.00 uur

Volg ons