Gemeente Visit Geraardsbergen

Voorwaarden

Reserveren

 • Alle groepen die een bezoek met gids willen, reserveren zo vroeg mogelijk, zodat het bezoek optimaal voorbereid kan worden.
 • De reservatie gebeurt best minstens 3 weken voor het geplande bezoek en altijd via het digitale reservatieformulier op Visit Geraardsbergen.
 • Wijzigingen in het programma kunnen steeds worden aangevraagd, maar dienen door de aanvrager via e-mail te worden bevestigd.
  Een medewerker van Visit Geraardsbergen bevestigt of de wijzigingen mogelijk zijn.
 • Het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor het groepsbezoek gewijzigd worden.
 • Voor groepsbezoeken is er geen minimumaantal deelnemers, wel een maximum van 25 personen per gids, tenzij anders vermeld.
  Bij overschrijding is er contact nodig met de gids en Visit Geraardsbergen en kan beslist worden om de groep te splitsen.
 • De reservatie is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail verstuurd door Visit Geraardsbergen.
 • Een activiteit start bij Visit Geraardsbergen, Markt z/n, Geraardsbergen, tenzij anders vermeld in de bevestiging.
 • Te laat op de afspraak? Verwittig ons tijdig! Mogelijk wordt het programma aangepast en/of ingekort. De gids wacht maximum 30 minuten op de groep
 • Annuleringen worden schriftelijk gemeld, Visit Geraardsbergen stuurt een bevestiging. Telefonische annuleringen worden niet aanvaard.

 Tarieven

 • Voor een groepsbezoek wordt 70 euro betaald. Hiervoor wordt een rondleiding van anderhalf uur tot 2 uur aangeboden. Voor langere rondleidingen wordt 35 euro per extra uur aangerekend.
 • Het totaalbedrag moet uiterlijk 7 kalenderdagen voor het bezoek overgemaakt worden via overschrijving op rekeningnummer BE04 0971 4140 0031 van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen of cash/met bankkaart ter plaatse betaald worden voor de groep vertrekt. Voor de betaling via overschrijving ontvangt de klant steeds een factuur.
 • De bezoeker vermeldt bij de aanvraag of hij een onkostennota of factuur wenst.
 • Kosten voor annulering:
  - tot 7 kalenderdagen vóór het bezoek: kosteloos
  - minder dan 7 kalenderdagen vóór het bezoek: de totale som voor de voorziene gidsen.

Aansprakelijkheid

Visit Geraardsbergen noch de gidsen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of voor eventuele tekortkomingen vanwege externe partners.

Privacy

Visit Geraardsbergen respecteert de persoonlijke levenssfeer. Daarom worden de gegevens alleen opgeslagen bij Visit Geraardsbergen. Het gsm-nummer en de naam van de contactpersoon worden doorgegeven aan onze leveranciers en gidsen.
Zo kunnen zij snel contact opnemen, indien zich een probleem zou voordoen.
Indien de bezoeker niet wenst dat de naam van de contactpersoon en/of het gsm-nummer worden doorgegeven, moet hij dit uitdrukkelijk vermelden.

Evaluatie

Na elk groepsbezoek ontvang je een evaluatieformulier.

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons