Gemeente Visit Geraardsbergen

Kerstmarkt Geraardsbergen 2021

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 december 2021 organiseert het stadsbestuur opnieuw een Kerstmarkt op de Markt. Wil jij hier graag bij zijn? Lees dan zeker de voorwaarden hieronder.

Standgeld:

 • Een standplaats kost € 75 euro (ongeacht welke soort vereniging of vzw).
 • Indien men de goedkeuring krijgt tot het schenken van alcoholische dranken voor consumptie zal een forfait van 25 euro per standplaats worden gerekend.
 • Indien men de goedkeuring krijgt voor een hoger elektriciteitsverbruik dan de voorziene 3.500 Watt zal een forfait van 25 euro per standplaats worden gerekend.

Waarborg:

De verplichte waarborg per standplaats bedraagt 100 euro. De waarborg wordt na afloop van het evenement teruggestort op de rekening vermeld op het inschrijvingsformulier, tenzij deze geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden ten gevolge van:

 • Bevuiling of beschadiging van de standplaats wordt de kost voor schoonmaak of herstelling van de standplaats afgetrokken van de waarborg
 • Beschadiging of ontbreken van eventueel uitgeleend materiaal voorzien door de organisator (zoals bijvoorbeeld tafels, stoelen, verdeelstekker, e.d.) wordt de kost afgetrokken van de waarborg.

Standplaatsen:

De chalets zijn 3m breed en 2.5m diep, met twee types – gesloten voorgevel (met luik en toonbank) en open voorgevel (met luik en deurtjes).

Selectie:

De toewijzing van een stand houdt in de eerste plaats rekening met het aanbod en de aankleding van een stand omdat dit zorgt voor gezelligheid en sfeer, maar ook met vroegere deelname en de volgorde van de ontvangen aanvragen. De selectie van de kandidaten wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Alcohol:
Van de ter beschikking gestelde plaatsen mag maar 1/3 alcohol verkopen. Wil je graag alcohol aanbieden maar kan je die eventueel schrappen, vermeld dit dan zeker bij de inschrijving.

Animatie:
Ook dit jaar zal er genoeg animatie voorzien worden (optredens, kinderanimatie, kerstman, muziek, …), de standhouders mogen dus zelf geen muziek maken of muziekinstallaties gebruiken.

Praktische afspraken:
We verwachten dat deelnemers zich hieraan houden, wie hier toch van afwijkt kan zijn waarborg verliezen:

 • Voertuigen van standhouders zijn enkel toegelaten, in functie van bevoorrading of laden en lossen tot een uur vóór het aanvangsuur en na het verplichte sluitingsuur
 • De achterkant van chalets moeten afvalvrij blijven.
 • Het is verboden om zonder toestemming partytenten, paraplu’s etc. te plaatsen. Dit kan wel in overleg met de organisatie.
 • Het is verboden het bij de toewijzing toegekende stroomverbruik (in vermogen) te overschrijden.
 • Vuurhaarden die rechtstreeks in contact komen met de bezoekers zijn verboden.
 • De verkoop van vuurwerk (in ruime zin bedoeld) is verboden.
 • Standhouders die alcoholische dranken willen aanbieden dienen hiervoor een tijdelijke vergunning aan te vragen, en zich te houden aan de bijkomende voorwaarden: 
  • De samenstelling van eventuele “mix drinks” (inclusief Hasseltse koffie, Irish coffee, …) moet steeds aangetoond kunnen worden in functie van controle door FOD Volksgezondheid;
  • Alcoholische dranken mogen enkel in glazen flessen worden verkocht, als deze niet bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie (bv. in gesloten cadeauverpakking).

Inschrijven:

Zin om mee te doen? Mail dan het inschrijvingsformulier in bijlage ingevuld terug naar tine.vantrimpont@geraardsbergen.be voor 22 oktober 2021. Het retributiereglement vind je in bijlage terug.

Vragen? Bel of stuur ons een mailtje!

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 72 89 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-17.00 uur
Morgen
open 10.00-17.00 uur
Volg ons