Gemeente Visit Geraardsbergen

Boelaremeersen

De Boelaremeersen in de Dendervallei in Geraardsbergen bestaan uit een mozaïek van natte ruigten, rietvelden, valleibosjes en bloemrijke weilanden. Geniet van het open landschap langs de rechteroever en de bosjes langs de linkeroever.

Beschrijving van het gebied

In het midden van de vorige eeuw werden heel wat percelen in de Dendervallei beplant met populieren om hout te leveren voor de luciferindustrie in Geraardsbergen. Op die manier werden de natte gronden toch nog een beetje rendabel. Die populieren hadden een negatieve invloed op de biodiversiteit van het gebied. Wanneer rietvelden overschaduwd worden, gaat het riet zienderogen achteruit en verdwijnen ook de typische rietvogels.

Intussen zijn de luciferfabrieken verdwenen en heeft Natuurpunt een groot blok in de vallei kunnen aankopen. De populieren werden grotendeels gekapt en opgeruimd. Het resultaat is een gevarieerd en natuurlijk landschap waarin plaats is voor rietvelden en natte ruigtes.

Dieren en planten

De Boelaremeersen zijn het ideale biotoop voor verschillende vogelsoorten. De meest bijzondere broedvogels zijn de waterral, de blauwborst en de rietgors. De grachten, greppels en veedrinkpoelen vormen, in combinatie met de ruigtevegetatie en de verspreide bomen en struiken, een geschikt leefgebied voor heel wat libellen.

In de grachten oogt de bloei van waterviolier bijzonder spectaculair. Het krioelt er van de padden en kikkers. Ook verschillende vlindersoorten voelen zich hier thuis. De meest opvallende soort is de sleedoornpage, die zijn eitjes legt op jonge uitlopers van de sleedoorn.

De meest zeldzame soort die voorkomt in het gebied is echter een klein slakje, de zeggekorfslak. Dit is zelfs een Europees beschermde soort!

Hoogtepunten op de wandelroute

Het wandelpad leidt je eerst door de kern van het gebied langs natte ruigten, valleibossen en een begrazingsblok met soortenrijke graslanden. Je keert terug via een hoger gelegen fietspad van waarop je een mooi zicht hebt op de grote rietvelden.

Meer info en wandelkaart: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/boelaremeersen

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons