Gemeente Visit Geraardsbergen

Gemene Meers

In Grimminge, deelgemeente van Geraardsbergen, ligt natuurgebied Gemene Meers op de rechteroever van de Dender. Ontdek er de vele vogelsoorten en prachtige natuurtaferelen.

Beschrijving van het natuurgebied

De Gemene Meers ligt aan de Dender tussen het provinciaal domein De Gavers en het centrum van Grimminge. Het is een open terrein van 17 hectaren meersland met valleibossen, wilgenstruweel, moerassige delen en enkele populieraanplanten. 

Op historische kaarten is hier slechts een beperkte blok oud bos aanwezig. De rest van het gebied kan historisch grasland genoemd worden. Opvallend in dit deelgebied aan de Dender is het nog steeds grote aandeel van grasland in het gebied. De 'verpopuliering', zo karakteristiek voor de Dendervallei, is hier pas de laatste decennia opgetreden. 

Dieren en planten

Enkele typische soorten voor dit gebied zijn kievit, steenuil, kramsvogel, sperwer, ijsvogel, groene specht en kleine bonte specht. Vooral bij winterse overstromingen is de Gemene Meers een trekpleister voor vooral watervogels: bergeend, pijlstaart, smient, winter- en zomertaling, slobeend, krakeend, kuifeend, tafeleend. Ook steltlopers zoals kiewit, kleine plevier, watersnip, grutto, witgat, groenpootruiter, tureluur en kemphaan komer hier voor.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Op het jaagpad langs de Dender heb je een goed zicht op de Gemene Meers. Op termijn komen hier een kijkhut en een kijkwand. Dat moet de observatie vergemakkelijken van de vele vogelsoorten die er onder meer bij de winteroverstromingen talrijk neerstrijken.

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons