Gemeente Visit Geraardsbergen

Ertussen - Klaar Cornelis

Klaar Cornelis

Klaar Cornelis is een beelden- vormenmaakster en tekenares. Van kleins af was Klaar geboeid door klei, steen, hout, stof en papier waarin ze allerlei kleine onbeduidende dingetjes maakte die soms wel, maar heel vaak tot niets dienden. Op haar vijftiende ging Klaar naar Sint-Lucas in Gent, waar een nieuwe wereld voor haar openging.

Haar grote inspiratiebron is en blijft de natuur: alles wat groeit en bloeit en zich doorheen de
seizoenen, jaar na jaar blijft herhalen, het steeds opnieuw verdwijnen en terugkomen van vormen. Haar werk is dan ook een neerslag van het cyclische proces waarin ze als mens, observator, maker, kunstenares deel mag van uitmaken. Haar gevoel voor eenvoud, puurheid en zuiverheid heeft haar werk door de jaren heen vergezeld en is haar vormentaal geworden, waardoor ze trouw blijft aan zichzelf.

Naast natuur is ook architectuur als inspiratie stilaan haar werk binnen geslopen wat resulteerde in iets monumentalere werken waarvan “ERTUSSEN” er één is. Ondertussen hebben ook tekeningen een belangrijkere en autonome plaats ingenomen in het totaal van haar oeuvre. Ze worden niet meer alleen gelezen als idee of voorbereiding tot een ruimtelijk werk maar functioneren als een beeld op zich.

Klaar geeft sinds een tiental jaren workshops steenkappen in haar atelier waarbij ze haar passie voor steen op een eenvoudige speelse manier wil delen.

ERTUSSEN

Het werk “ERTUSSEN” kadert binnen een reeks waarin architectuur meer en meer belangrijk werd in haar werk. Je kan het lezen als een soort restant van een gebouw waar nog enkele stenen van overeind staan. Je kan je ertussen bewegen waardoor het iets intiem krijgt ondanks zijn monumentale karakter. Het werk is gemaakt in een bleke zand-kalksteen uit de groeve van Balegem. Klaar ging de stenen ter plaatse uitzoeken en heeft alles eigenhandig gehouwd.
Door de plaats waar het werk staat kan het in dialoog kan gaan met de wijdse omgeving maar ook in confrontatie met de bomen rondom. Het geluid van de wind door de bomen maakt dat de ervaring wanneer je in het werk staat, intenser wordt.

De essentie wordt vertaald door dit gedicht:

Verweesde stenen
Versteende wezens

Ontdaan van elk verhaal
versmolten met de tijd

als oervormen staan ze
het landschap "zijn "ze

Bomen luisteren
wind zal antwoorden

En in het steenstof proef ik het zout van de zee

(Klaar Cornelis, Mariakerke, januari 2020)

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 72 89 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons