Gemeente Visit Geraardsbergen

Kerkgangers praten na, Afstamming - Hans Claus

Hans Claus

Hans Claus werd geboren als kunstenaar: hij is dichter, beeldhouwer, schilder en fotograaf. Zijn maatschappelijke rol vervult hij als criminoloog en als gevangenisdirecteur. in Oudenaarde. In 2010 spanden de directeur en kunstenaar samen in de creatie van een nieuw gevangenisconcept: het kleinschalige en maatschappelijk verankerde detentiehuis. Als stichter van vzw de Huizen en de internationale beweging RESCALED streeft hij de realisatie van dit concept na.

Hans doet groepen mensen nadenken over de samenleving die net als de gevangenissen die ze herbergt, gevangen zit in oude en voorbijgestreefde patronen. Hij reflecteert in schilderijen over de wereld rond hem. Hij klaagt aan, illustreert, documenteert.

Zijn beelden komen rechtstreeks uit zijn gevoelswereld. Het lijnenspel is een mathematische vertaling van emoties. Ingetogenheid, droefenis om wat zich in de wereld afspeelt, of opstand, daadkracht, woede soms. Hans schippert tussen die twee polen. Zoals hij schippert tussen zijn maatschappelijke engagementen en zijn atelier. Soms wil hij volledig de-connecteren. Dat lukt hem het best in zijn beeldhouwatelier. Na de dagelijkse spanning van de gevangenis en de strijd om meer humaniteit en verdraagzaamheid laat hij er de tranen even lopen en boetseert hij ze tot een beeld dat dan buiten hem staat. Ideaal om daarna terug de slaap te vatten.

Kunstwerken

Kerkgangers praten na

Centraal in de groep van drie kerkgangers staat het betonnen portret van Willy Derveaux. Willy was een bijzondere 'cipier'. Hij wandelde als eerste met enkele jeugdige delinquenten naar Compostela. Naast elkaar lopen, elkaar verdragen en elkaar wat verder dragen was zijn levensmotto. Dat inspireerde Hans Claus zodanig dat hij zijn portret maakte. Een afgietsel van dat portret staat ook in Villafranca del Bierzo, rechtover de Iglesia de Santiago, midden in de camino, als begroeting van en inspiratie voor de pelgrims die daar dagelijks voorbij wandelen.

In deze groep staat Willy te praten met twee andere figuren, waarvan de linkse de beeldhouwer zelf is en de rechtse de anonieme kerkganger aan wie de beeldhouwer op die manier de geest van Willy Derveaux wil doorgeven.

Afstamming

Op de kerkhofmuur staat een bronzen beeld dat een ouderfiguur voorstelt met een kind dat zich bijna letterlijk uit het lichaam van de ouder voortplant. Oog in oog met de dood worden we geconfronteerd met de essentie en de zin van ons bestaan: leven en het leven doorgeven. Elke dode is kind van of ouder van. Daar wil dit beeld ons doen aan terugdenken.

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons