Gemeente Visit Geraardsbergen

Toegankelijkheidsverklaring

Webtoegankelijkheid Lokaal Bestuur Geraardsbergen

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van deze website?

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 18 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op visitgeraardsbergen.be

Nalevingsstatus

Deze websites voldoen gedeeltelijk aan de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. (WCAG 2.1, AA). 

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

  • 1.1.1 Niet-tekstuele content
    We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

Onevenredige last

  • 1.2.5 Audiodescriptie
    De meeste van onze video’s zijn nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

  • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina of webformulieren.

Op visitgeraardsbergen.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Via de toegankelijkheidstool van LCP wordt een periodieke, automatische screening van de website uitgevoerd. De tool is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreend.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 september 2020, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 18 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via info@geraardsbergen.be, het meldingsformulier of per brief: Lokaal Bestuur Geraardsbergen, t.a.v. dienst Communicatie, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een klacht indienen via het klachtenformulier

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons