Gemeente Visit Geraardsbergen

Voorwaarden

Reserveren

 • Alle groepen die een bezoek met gids willen, reserveren zo vroeg mogelijk, zodat het
  bezoek optimaal voorbereid kan worden. Een reservatie kan uiterlijk tot 7 dagen voor het geplande bezoek aangevraagd worden.
 • Reservatie gebeurt via het digitale reservatieformulier op Visit Geraardsbergen.
 • Wijzigingen in het programma kunnen telefonisch aangevraagd worden, maar worden
  via e-mail bevestigd. Het personeel in het Toeristisch Infokantoor bevestigt of de
  wijzigingen mogelijk zijn.
 • Voor groepsbezoeken is er geen minimum aantal deelnemers, wel een maximum van 25
  personen per gids, tenzij anders vermeld. Bij overschrijding is er contact nodig met de
  gids en kan beslist worden om de groep te splitsen.
 • De reservatie is definitief na ontvangst van de bevestiging van het groepsbezoek. Een
  ondertekening van dit document is niet nodig.
 • Een activiteit start bij Visit Geraardsbergen, Markt z/n, Geraardsbergen, tenzij anders
  vermeld in de bevestiging.
 • De prestatie van de gids begint op het uur van de afspraak. De gids wacht maximum 30
  minuten op de groep. Bij vertraging brengt de begeleider de gids telefonisch op de
  hoogte.

Tarieven

 • Voor een groepsbezoek wordt 60 euro betaald. Hiervoor wordt een rondleiding van
  anderhalf uur tot 2 uur aangeboden. Voor langere rondleidingen wordt 30 euro per extra
  uur aangerekend.
 • Het totaalbedrag moet uiterlijk 7 dagen voor het bezoek overgemaakt worden via
  overschrijving op rekeningnummer BE04 0971 4140 0031 van het Lokaal Bestuur
  Geraardsbergen of cash/met bankkaart ter plaatse betaald worden voor de groep
  vertrekt. Voor de betaling via overschrijving ontvangt de klant steeds een factuur.
 • Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen voor het bezoek.
 • De klant vermeldt bij de aanvraag of hij een onkostennota of factuur wenst en geeft de
  correcte gegevens door. Om onnodige administratie te vermijden, worden onkostennota’s meegegeven de dag van het bezoek.

Aansprakelijkheid

Visit Geraardsbergen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
tekortkomingen vanwege externe partners of voor gebeurlijke ongevallen.

Privacy

Visit Geraardsbergen respecteert de persoonlijke levenssfeer. Daarom worden de
gegevens alleen opgeslagen bij Visit Geraardsbergen. Het gsm-nummer en de naam van
de contactpersoon worden doorgegeven aan onze leveranciers en gidsen. Zo kunnen zij
snel contact opnemen, indien zich een probleem zou voordoen. Indien de klant niet
wenst dat de naam van de contactpersoon en/of het gsm-nummer worden doorgegeven,
moet hij dit uitdrukkelijk vermelden.

Evaluatie

Ieder groepsbezoek wordt afgerond met het bezorgen van een evaluatieformulier aan het
personeel in het Toeristisch Infokantoor.

Deel deze pagina
Dienst Toerisme
Markt z/n 9500 Geraardsbergen Tel.054 43 02 05 toerisme@geraardsbergen.be
Vandaag
open 10.00-16.00 uur
Morgen
open 10.00-16.00 uur
Volg ons